Who made Kim Kardashian’s black snow jacket and goggles?

kim kardashian  Who made  Kim Kardashians black snow jacket and goggles?Coat – Rock Spyder

Sunglasses/Goggles – Smith Optics

2 Responses to “Who made Kim Kardashian’s black snow jacket and goggles?”

  1. Jamie says:

    Women’s Spyder Diamond Jacket | Black Faux Fur

  2. admin says:

    Thanks it is on our site